Zaměstnanci - Sportovní školka Řepy

Přejít na obsah
Zaměstnanci

Mgr. Jana Havlová
Mgr. Martin Vlček
Mgr. Jana Havlová
Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia i nyní se ve velké míře věnuje dětské literatuře a českému jazyku, zaměřuje se na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Hraje na klavír. Je akreditovanou instruktorkou plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Aktivně se věnuje několika sportovním disciplínám (brusle, trampolína, jóga, plavání). Věnuje se rozumové výchově, výtvarné výchově, hudební výchově, českému jazyku, angličtině, japonštině a sportu.
Spolupracuje s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity - oponuje bakalářské a diplomové práce, vyučuje předmět Literatura pro děti budoucí učitele preprimárního vzdělávání.

Mgr. Martin Vlček
Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor speciální pedagogika a Střední pedagogické školy. V postgraduálním studiu ukončil psychoterapeutický výcvik SUR. Je akreditovaným samostatným adiktologem ve zdravotnictví. Působí jako psychoterapeut na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Většinu svého profesního života se věnuje psychoterapii dětí, dospělých a rodin. Je akreditovaným instruktorem plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku se zaměřením na plavání dětí s handicapem a rehabilitační plavání. Je jednatelem společnosti Augmentum s.r.o. a předsedou správní rady o.s. Zdravá rodina.

Dále je členem zakladatelem občanských sdružení Sananim o.s. a Acorus, o.s.Petra Karabinová DiS.
Petra Karabinová DiS.
Vystudovala gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogickou školu v Přerově, studijní obor pedagogické lyceum.
Dále vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli studijní obor předškolní pedagogika.
Má bohaté zkušenosti z praxe při studiu ze základních, mateřských škol a z vedení dětských kroužků. Plynule mluví anglicky.
Ve volném čase se věnuje cestování, zdravému životnímu stylu a sportu.
Bc. Michaela Luxová
Bc. Michaela Luxová
Vystudovala gymnázium Postupická obecného zaměření.
Nyní studuje navazující magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze obor psychologie a speciální pedagogika.
Pracuje ve školce se speciálními třídami jako asistentka a ve družině.
Má certifikát lezení na umělých stěnách a mluví plynule anglicky.
Ve volném čase se věnuje běhu, bruslení, lezení.Bc. Lucie Svobodová
Bc. Lucie Svobodová
Vystudovala gymnázium Postupická obecného zaměření.
Nyní studuje navazující magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze obor psychologie.
Má bohaté zkušenosti z dětských táborů a vedení dětských kroužků. Mluví plynule anglicky.
Ve volném čase se věnuje sportu, kreslení, fotografování, hře na kytaru a tanci.

Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Email: info@spolekzdravarodina.cz
Telefon: +420 723 833 449
Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Návrat na obsah