Aktivity - Sportovní školka Řepy

Přejít na obsah
Aktivity,
jazykové vzdělávání

Vzdělávací program

Vzdělávání dětí probíhá dle osnov Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT. Aktuální témata jsou k dispozici na nástěnce vstupu školy.


Sportovní aktivity

Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdravého dětského vývoje. Dbáme na rozvoj  motorických dovedností dětí, zlepšování jejich kondice, naší snahou je, aby děti vnímaly pohybové a sportovní aktivity pozitivně.
Podíl sportovních aktivit je v naší školce vyšší, než je běžné ve standartních školkách. Veškerá pohybová a sportovní činnost je uzpůsobena psychomotorickým dovednostem a věku dětí.
Pohybová a sportovní výchova je nejen zdravou aktivitou, ale také významně napomáhá prevenci úrazovosti dětí, zlepšuje jejich zdraví, pomáhá je začleňovat do kolektivu.
Děti denně cvičí v tělocvičně, 2x týdně plavou a otužují se ve vlastním bazénu, denně tráví část aktivit venku.

Nemocnost dětí je v naší školce skutečně velmi nízká!

Odpolední aktivity, vždy od 15:00
Pondělí: Eurytmie (Rytmika, taneční a pohybová výchova)
Úterý: Plavání
Středa: Odpoledne v angličtině
Čtvrtek: Plavání


Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk : Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím hry je každodenní součástí vzdělávacího plánu školky, ve středu odpoledne probíhá "výuka" anglického jazyka. Rodiče mají možnost tematické okruhy sledovat na nástěnkách, také formou "výrobků" z jazykových lekcí.
Český jazyk: Dbáme na to, aby děti jiných národností, které navštěvují školku, porozumněly lépe  českému jazyku a případně si zlepšily českou jazykovou zásobu.
Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Email: info@spolekzdravarodina.cz
Telefon: +420 723 833 449
Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Návrat na obsah